Søk plass

Fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket for hvert barnehageår er 01 mars.
Ut over dette er det selvsagt også mulig å levere inn søknad underveis gjennom barnehageåret.

Elektronisk søknad kan leveres inn HER!

Trenger du ytterligere opplysninger, kontakt opptaksansvarlig Ragnhild Hovden på epost eller ring 52 85 73 19.
Styrer i barnehagen kan også kontaktes. (tlf: 52812134 / epost)

Vedtekter for Karmøy’s kommunale barnehager kan du lese her!