Satsningsområder

Aktiv læring!

Uavhengig av hvilke satsningsområder eller fagområder som vi i det daglige jobber ut i fra, så ligger alltid prinsippene om AKTIV LÆRING som et grunnelement i arbeidet i Storesund barnehage

Viktige stikkord i AKTIV LÆRING:

 • Aktiv læring er personlige og direkte erfaringer med mennesker, dyr og ting.
 • Hovedintensjonen i Aktiv læring er at barnet skal lære ved “å gjøre”! (utforsking)
 • Aktiv læring har sitt utspring i barnets interesse for ting.
  Initiativet til å lære kommer i stor grad fra barnet selv.
 • Å gi uttrykk for ting med egne ord, står sentralt i Aktiv læring.

De voksnes rolle i AKTIV LÆRING:

 • Skaffe nok plass og tilstrekkelig med materialer.
 • Lytte til det som barna sier.
 • Plassere seg selv på barnas fysiske nivå.
 • Vente mens barna løser problemer og gjør ting selv.
 • Anerkjenne barnas aktiviteter og valg.
 • Samtale med barna om det de driver med.
 • Oppmuntre barna til å besvare egne spørsmål.
 • Stille barna spørsmål i forbindelse med aktivitet/lek.
 • Bruke materialene selv og gjøre det samme som barna.
Naturopplevelser! 

Rammen rundt det meste som vi driver med i Storesund barnehage har vi valgt å legge mye til det fantastiske nærområdet som vi omgir oss med, skog, sjø og strand.
Det å bruke naturen som pedagogisk virkemiddel/utgangspunkt for opplevelser etc. vil være viktig for oss.
Vår egen uttalte AMBISJON er at vi skal ha de beste uteopplevelsene…


Andre fokusområder:

 • LEK og livsmestring
 • Sunt kosthold
 • Like muligheter for begge kjønn
 • Matematikk
 • IKT og digital kompetanse
 • Språk, begreper og språkmiljø