Praktisk informasjon

Åpningstider

Barnehagen åpner klokken 06.45 og stenger kl. 16.30

Planleggingsdager

Barnehagen avvikler totalt 5 planleggingsdager pr. barnehageår.
For barnehageåret 2022-2023 så er følgende datoer satt opp:

  • mandag 15 august
  • fredag 21 oktober
  • mandag 20 januar
  • mars…..dato ikke fastsatt
  • fredag 19 mai

Dagsrytme

Kl. 06.45 – Barnehagen åpner – med servering av frokost fram til kl. 08.30
Kl. 09.00 – Samling, dagens aktivitet, lek (ute og inne)
Kl. 10.30 – Formiddagsmat (brødmåltid med innslag av varmmat)
Kl. 11.00 – Stell, hvile/soving, lek ute
Kl. 13.30 – Mellommåltid med frukt
Kl. 14.00 – Lek og aktiviteter (ute og inne)
Kl. 16.30 – Takk for i dag.

Matrutiner

Barnehagen serverer 3 stk. måltider pr. dag.
Disse måltidene består primært av grove kornprodukter, sunne påleggstyper, lette melkeprodukter, vann og frukt.
I tillegg så produserer vi enkelte varme måltider, hvor barna selv er med å bidrar i prosessen rundt dette.

Klær

Nødvendige klær (etter årstid) som barna må ha med seg:
Barna må ha med seg to sett skift av klær. I tillegg så må barna ha med seg regntøy, utedress og støvler (varme/tørre sko om høsten/vinteren), votter og lue.
For de barna som bruker bleier, så må også dette tas med.

Tilvenning

Storesund barnehage jobber etter de viktigste prinsippene fra «Jåttå-modellen» og en foreldreinvolvert tilvenning når barn begynner i barnehagen vår.
For at barnet og de foresatte skal oppleve oppstartsfasen på en best mulig måte og for at barna skal få en trygg og god start, så er det viktig å ha gode rutiner for å etablere relasjoner til de voksne og andre barn.
Ved å la foresatte involvere seg i barnets barnehagehverdag de første dagene, samt at disse er tilstede i større grad, så er dette med på å sikre at relasjoner til de voksne i barnehagen skapes på en god måte.
Etablering av primærpersoner til hvert enkelt av de nye barna, samt en utvidet oppstartsamtale, skal også kvalitetssikre oppstarten.
Kontakt med nye brukere etableres fra barnehagens side før sommerferien med bl.a møte og besøk og tas opp igjen i forbindelse med oppstart av nytt barnehageår i medio august.