Administrasjon og ledelse

Styrer:
Svein Harald Pedersen – tlf. kontor:  52812134  (mbl: 90983805)

Pedagogiske ledere:
Merete Hagenberg (avd. Sol) – tlf: 52838183
Ronny Torsteinsbø Hansen (avd. Stjerne) – tlf: 52838183
Per Martin Worre (avd. Måne) – tlf: 52838183