Nyheter

Foreldreaktiv tilvenning skaper trygge barn

Når ettåringer begynner i barnehagen trenger de tid for å bli kjent med nye mennesker og steder. De trenger derfor at dere foreldre og de ansatte samarbeider til barnets beste, slik at overgangen blir best mulig. Målet er at barnehagen blir et positivt tilskudd i barnets liv som gir...

Les mer
Sist oppdatert 11. mai 2023 07:35

Se uteområde og beliggenhet fra luften

Dersom noen skulle være i tvil, så vil en kikk på denne DRONEVIDEOEN sannsynligvis overbevise de fleste om at barnehagen vår har "verdens beste" uteområde og beliggenhet.    

Les mer
Sist oppdatert 11. mai 2023 07:34

Følg oss på Instagram og facebook

Husk at det også er mulig å følge oss på INSTAGRAM! (storesundbarnehage) Stort og smått...om dagliglivet til små og store i Storesund barnehage! eller... sjekk oss også ut på våre facebooksider!

Les mer
Sist oppdatert 11. mai 2023 07:33

Foretrekker små barnehager

Forskere bak Fafo-studie tolker tilfredsheten med små barnehager blant annet som et resultat av foreldres vektlegging av trygghet og omsorg. De ser også en tendens til at foreldre setter likhetstegn mellom smått på den ene siden og trygt og familiært på den andre siden. Les mer her!

Les mer
Sist oppdatert 11. mai 2023 07:33

Aktiviteter og ideer i naturfag

Rammeplan for barnehager sier under fagområdet Natur, miljø og teknikk at naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider.-Barn skal lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen. Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen) har på...

Les mer
Sist oppdatert 11. mai 2023 07:32

Sjekkliste for deg som skal søke barnehageplass

Barnas utdanning starter i barnehagen. For at barnehagen skal kunne gi et godt grunnlag for ditt barns utvikling, lek, læring og danning, er det en del ting som bør være på plass. Her er ni sjekkpunkter for deg som skal velge barnehage for barnet ditt. Husk at søknadsfrist for barnehagene i Karmøy...

Les mer
Sist oppdatert 18. januar 2023 08:18

Søknadsfrist barnehageopptak

Vedtektene for kommunale barnehager ble vedtatt våren 2019, der frist for hovedopptak var et av punktene. Søknadsfrist til barnehageplass ble da endret fra 1. mars til 1. februar. Les mer her! Foreldreaktiv tilvenning skaper trygger barn

Les mer
Sist oppdatert 18. januar 2023 08:17

Babysang som tilvenning

Har du barn, som du ønsker skal begynne i barnehagen høsten 2022? Da ønsker vi i Storesund barnehage, å gi et tilbud om ekstra tilvenningstid til barna sammen med foreldre. Dette er et samarbeid med Karmøy kulturskole, som har kompetanse innen babysang. Tilbudet er i barnehagens lokaler.  Klikk på link under...

Les mer
Sist oppdatert 11. april 2022 10:05

Book Creator

I rammeplan for barnehagen står det at personalet skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.Dette kommer jevnlig til syne i Storesund barnehage, blant annet under de faste ikt-gruppene som vi har hver onsdag for 3- og 4-åringene på avdeling Måne og Stjerne. Nå for tiden...

Les mer
Sist oppdatert 20. januar 2022 08:09