Nyheter

Planlegging av barnehagestart ut fra koronasituasjonen

Barnehager skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det betyr at hele avdelinger kan være samlet og at alle barn skal få et fulltidstilbud. Det er fortsatt barnehageloven som regulerer rammene for barnehagene. Les mer hos udir HER!

Les mer
Sist oppdatert 28. september 2020 18:01

Foretrekker små barnehager

Forskere bak Fafo-studie tolker tilfredsheten med små barnehager blant annet som et resultat av foreldres vektlegging av trygghet og omsorg. De ser også en tendens til at foreldre setter likhetstegn mellom smått på den ene siden og trygt og familiært på den andre siden. Les mer her!

Les mer
Sist oppdatert 28. september 2020 18:00

Følg oss på Instagram og facebook

Husk at det også er mulig å følge oss på INSTAGRAM! (storesundbarnehage) Stort og smått...om dagliglivet til små og store i Storesund barnehage! eller... sjekk oss også ut på våre facebooksider!

Les mer
Sist oppdatert 28. september 2020 18:02

Se uteområde og beliggenhet fra luften

Dersom noen skulle være i tvil, så vil en kikk på denne DRONEVIDEOEN sannsynligvis overbevise de fleste om at barnehagen vår har "verdens beste" uteområde og beliggenhet.    

Les mer
Sist oppdatert 28. september 2020 18:02

Aktiviteter og ideer i naturfag

Rammeplan for barnehager sier under fagområdet Natur, miljø og teknikk at naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider. -Barn skal lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen. Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen) har på...

Les mer
Sist oppdatert 28. september 2020 17:59

Book Creator

I rammeplan for barnehagen står det at personalet skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.Dette kommer jevnlig til syne i Storesund barnehage, blant annet under de faste ikt-gruppene som vi har hver onsdag for 3- og 4-åringene på avdeling Måne og Stjerne. Nå for tiden...

Les mer
Sist oppdatert 28. september 2020 17:59

Endret søknadsfrist barnehageopptak

Vedtektene for kommunale barnehager ble vedtatt våren 2019 der frist for hovedopptak var et av punktene. Søknadsfrist til barnehageplass er nå endret fra 1. mars til 1. februar. Opptaks-systemet i Visma Flyt er nå justert, slik at det kan søkes for neste barnehageår fra og med 1. desember (2019). Les mer her!

Les mer
Sist oppdatert 15. januar 2020 08:36