Satsingsområder

Liten og trygg

«Liten og trygg» heter det i de kommunale barnehagene. Barnehagene legger stor vekt på trygghet i alle perspektiver, og spesielt i overganger.

En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. Barnehagene driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart, hvor relasjoner bygges. Trygge foreldre gir trygge barn!

Overganger innad i barnehagen og fra barnehage til skole setter også spor, og barnehagene har fokus på barnets beste gjennom disse overgangene. De bruker tid, lager trygge rammer og tilpasser dem barnets behov. 

Den største ressursen i barnehagen er det personalet som utgjør. De støtter, veileder og gir omsorg. Til sammen har de en enorm ansiennitet og erfaring, som danner grunnlaget for hverdager fylt av trygghet og glede.

Har du hørt Diggisangen?

Se, hør og dans til den her

Lek, læring og opplevelser

Masse LEK, GOD aktiv læring («Learning by doing») og GODE opplevelser som skapes gjennom omsorg, å se den enkelte, verdsettelse av hverandre og troen på at DETTE KLARER VI!
Med skog og sjø, i nærmiljø… så blir vår bokstavelig talt naturlige ambisjon å være best på uteopplevelser!

De utrolige årene

I tillegg så jobber barnehagen med et utvidet fokus på språk, samt De utrolige årene (DUÅ) hvor overordnet mål er å fremme barns relasjoner og samhandlinger gjennom primært målrettede forebyggende tiltak. 

Trygt og godt barnehagemiljø

Det er også viktig for oss å kontinuerlig jobbe for at barna skal ha et trygt og godt barnehagemiljø. Foreldre og barn skal være trygge på at vår barnehage er et godt sted å være. Alle voksne i Storesund barnehage skal være tydelige og omsorgsfulle og framstå som gode modeller for barns møte med andre.