Avdelinger

Storesund barnehage har tre avdelinger som stolte bærer navnene; Stjerne, Måne og Sol.

Arealmessig så er alle tre identiske, mens den arkitektoniske utformingen varierer.
Organiseringsmessig så varierer dette ofte fra år til år, med tanke på aldersinndeling osv. Faktorer som bl.a søkermasse (alder) er med på å styre dette.
Avdelingene Måne og Stjerne er småbarnsavdelinger med barn i alderen 1-3 år (hvor de eldste fyller 4 år i 2019).
På avdeling Sol er for tiden de eldste ungene samlet, med et alderspenn fra bortimot 4 år ved barnehageårets oppstart til “eldstemann” som fyller 6 år like over nyttår.
I det daglige finner en et utpreget samarbeid på tvers av avdelingsgrensene og med tanke på ulike opplegg og alder.