Måne

Avdeling Måne er en småbarnsavdeling med barn fra 1-4 år. Det er for tiden 12 barn på avdelingen.

Vi har hovedfokus på fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst, kropp bevegelse og helse, samt antall rom og form.

Personalet på avdelingen har mange års erfaring, samt at vi i tillegg også er så heldige å ha inne en utrolig flink lærling i barnehageåret 2019-20.
Vi legger vekt på omsorg og å skape gode relasjoner, gjennom aktive og tilstedeværende voksne og barn i aktiv læring.

Avdeling Måne jobber også aktivt etter grunnprinsippene i barnehageprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) (tidlig innsats og forebygging).