Dokumenter

Det er en rekke dokumenter, skriv og planer som til daglig er med på å gi styring til det pedagogiske arbeidet vårt.
Fra
Lov om barnehager, til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, til barnehagens egen årsplan (se lenke nederst på siden).

I tillegg så finnes det også en rekke andre dokumenter, skriv og retningslinjer som vi er forpliktet til å jobbe i forhold til i det daglige, som f.eks. Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

På denne siden tar vi sikte på å legge ut linker til de fleste barnehagerelaterte lover og forskrifter, planer, skriv og retningslinjer.

Andre barnehagerelaterte dokumenter:

* Stortingsmelding nr. 41 (Kvalitet i barnehagen)

* Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring

* Årsplan 2021 22 (Liten Og Trygg)

* Utviklingsplan for Karmøybarnehagene 2017-2020/22