Sol

Avdeling Sol er “friluftsavdelingen”, og har de eldste barna. Aldersgruppen er 4 til 6 år. To dager i uken er avdelingen i lavvoen som ligger flott til i Bjørgene (skogen). Her lager de mat, dyrker grønnsaker, høster grønnsaker, saging og spikking,samlingsstunder, frilek….Barna får mye ansvar og har regler de må følge. Det legges mye vekt på aktiv læring.
Turdager blir lagt opp utenom lavvo dagene.

Natur, miljø og teknikk, kommunikasjon, språk og tekst, samt antall rom og form, er hovedfagområdene avdelingen jobber med hele året. De andre fagområdene fordeles ut på årets måneder.

Avdeling sol jobber aktivt med IKT der barna får forskjellige innsyn i databruk, kamera bruk, digitalt microskop, ipad og smart board, etc.

Vi legger vekt på selvstendighet, hjelpsomhet, humor og glede og gode relasjoner.

Avdeling Sol jobber også aktivt etter grunnprinsippene i barnehageprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) (tidlig innsats og forebygging).
Fra og med høsten 2020 vil også Dinosaurskolen være et viktig innslag på avdelingen (gruppe med førskoleungene).

Avdelingens voksne har mange års erfaring, samt at vi i tillegg også er så heldige å ha inne en utrolig flink lærling i barnehageåret 2020-21.