Avdelingene

Storesund barnehage har tre avdelinger som stolte bærer navnene; Stjerne, Måne og Sol.

Arealmessig så er alle tre identiske, mens den arkitektoniske utformingen varierer.

Organiseringsmessig så varierer dette ofte fra år til år, med tanke på aldersinndeling osv. Faktorer som bl.a søkermasse (alder) er med på å styre dette.

I det daglige finner en et utpreget samarbeid på tvers av avdelingsgrensene og med tanke på ulike opplegg og alder.

Stjerne

Kontaktinfo
tlf: 468 95 405

På avdeling Stjerne er det barn i alderen 0-3 år

Vi arbeider spesielt med kommunikasjon, språk og tekst, samt antall, rom og form.

Vi på avdeling Stjerne ønsker å skape trygge og gode rammer for barna, slik at barna gjennom trivsel, aktiv læring og gode relasjoner kan utvikle seg.

Her legger vi vekt på humor og glede, enten vi er inne eller ute!!!

Avdeling Stjerne jobber også aktivt etter grunnprinsippene i barnehageprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) (tidlig innsats og forebygging).

Måne

Kontaktinfo
tlf: 469 25 308

Avdeling Måne er en småbarnsavdeling med barn fra 0-3 år

Vi har hovedfokus på fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst, kropp bevegelse og helse, samt antall rom og form.

Vi legger vekt på omsorg og å skape gode relasjoner, gjennom aktive og tilstedeværende voksne og barn i aktiv læring.

Avdeling Måne jobber også aktivt etter grunnprinsippene i barnehageprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) (tidlig innsats og forebygging).

Sol

Kontaktinfo
tlf: 469 03 099

Avdeling Sol er “friluftsavdelingen”, og har de eldste barna. Aldersgruppen er 4 til 6 år. Avdelingen er ofte ute på tur i Bjørgene (skogen). Her lager de mat, sager og spikker , har samlingsstunder og frilek….Barna får mye ansvar og har regler de må følge. Det legges mye vekt på aktiv læring hvor barna får anledning til å “lære ved å gjøre”, samt at mange av aktivitetene er initiert av barna selv.

Natur, miljø og teknikk, kommunikasjon, språk og tekst, samt antall rom og form, er hovedfagområdene avdelingen jobber med hele året. De andre fagområdene fordeles ut på årets måneder.

Avdeling sol jobber aktivt med IKT der barna får forskjellige innsyn i databruk, kamera bruk, digitalt microskop, ipad og smart board, etc.

Vi legger vekt på selvstendighet, hjelpsomhet, humor og glede og gode relasjoner.

Avdeling Sol jobber også aktivt etter grunnprinsippene i barnehageprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) (tidlig innsats og forebygging).
Dinosaurskolen er også et viktig innslag på avdelingen (gruppe med førskoleungene).