Foreldreaktiv tilvenning skaper trygge barn

Når ettåringer begynner i barnehagen trenger de tid for å bli kjent med nye mennesker og steder. De trenger derfor at dere foreldre og de ansatte samarbeider til barnets beste, slik at overgangen blir best mulig. Målet er at barnehagen blir et positivt tilskudd i barnets liv som gir barna mange nye muligheter for trivsel og utvikling.

Les mer her