Foretrekker små barnehager

Forskere bak Fafo-studie tolker tilfredsheten med små barnehager blant annet som et resultat av foreldres vektlegging av trygghet og omsorg.
De ser også en tendens til at foreldre setter likhetstegn mellom smått på den ene siden og trygt og familiært på den andre siden.

Les mer her!