Aktiviteter og ideer i naturfag

Rammeplan for barnehager sier under fagområdet Natur, miljø og teknikk at naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider.
-Barn skal lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen.

Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen) har på sine hjemmesider samlet en rekke med tips og ideer til aktiviteter som kan brukes både i barnehagen og hjemme, inne og ikke minst ute.

Sjekk ut HER og sett i gang med og eksperimentère og ha det gøy.