Søknadsfrist barnehageopptak

Vedtektene for kommunale barnehager ble vedtatt våren 2019, der frist for hovedopptak var et av punktene. Søknadsfrist til barnehageplass ble da endret fra 1. mars til 1. februar.

Les mer her!

Foreldreaktiv tilvenning skaper trygger barn