Sjekkliste for deg som skal søke barnehageplass

Barnas utdanning starter i barnehagen. For at barnehagen skal kunne gi et godt grunnlag for ditt barns utvikling, lek, læring og danning, er det en del ting som bør være på plass.

Her er ni sjekkpunkter for deg som skal velge barnehage for barnet ditt.

Husk at søknadsfrist for barnehagene i Karmøy er 01 februar.