Planlegging av barnehagestart ut fra koronasituasjonen

Sist oppdatert 28. september 2020 18:01

Barnehager skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det betyr at hele avdelinger kan være samlet og at alle barn skal få et fulltidstilbud. Det er fortsatt barnehageloven som regulerer rammene for barnehagene.

Les mer hos udir HER!