Book Creator

Sist oppdatert 6. mai 2020 08:59

I rammeplan for barnehagen står det at personalet skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.Dette kommer jevnlig til syne i Storesund barnehage, blant annet under de faste ikt-gruppene som vi har hver onsdag for 3- og 4-åringene på avdeling Måne og Stjerne.
Nå for tiden så er det appen Book Creator som det jobbes med. Mer konkret så holder ungene på med å lage egne elektroniske bøker som handler om dem selv. Ved å kombinere bildefiler, lydfiler og tekst, så begynner etterhvert spennende produkter å ta form.