Endret søknadsfrist barnehageopptak

Sist oppdatert 18. november 2019 10:27

Vedtektene for kommunale barnehager ble vedtatt våren 2019 der frist for hovedopptak var et av punktene.
Søknadsfrist til barnehageplass er nå endret fra 1. mars til 1. februar.

Opptaks-systemet i Visma Flyt er nå justert, slik at det kan søkes for neste barnehageår fra og med 1. desember (2019).

Les mer her!